Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie współtwórców utworu audiowizualnego K 5/05

1. O stwierdzenie, że art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest niezgodny z art. 2 i z art. 32 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;

2. O orzeczenie, że art. 70 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 wniosku traci moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw;