Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Naruszenie trybu wymaganego do wydania rozporządzenia poprzez niezasięgnięcie opinii rady gminy oraz nieprzeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami U 5/19

Sprawa połączona ze sprawą U 6/19 i rozpoznawana pod wspólna sygnaturą U 5/19.

Wniosek o zbadanie zgodności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin oraz § 1 i § 2 tego rozporządzenia z art. 7 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.