Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Działalność sprzeczna z ustawą o związkach zawodowych P 50/07

Czy art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych jest zgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 w związku z art. 42 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2, 3 i 4 Konstytucji RP;