Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Minimalne wynagrodzenie za pracę K 31/03

O stwierdzenie zgodności art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;