Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Stawki podatku akcyzowego; olej opałowy SK 12/15

Sprawa połączona z SK 7/15, SK 8/15, SK 10/15, SK 11/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 7/15)