Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych K 5/03

 O stwierdzenie zgodności art. 56 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 5 i 6 ustawy z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z art. 2, art. 64 ust. 1, art. 75 ust. 1 oraz art. 32 Konstytucji RP;