Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zwrotu przez funkcjonariusza celnego równowartości umundurowania w przypadku zakończenia służby. P 53/08

Czy § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP i z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej;