Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o wyłączenia prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze; tryb orzekania o wyłączeniu prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze. SK 10/10

O zbadanie zgodności art. 48 § 1 w związku z art. 47 § 1 w związku art. 465 § 1 w związku z art. 459 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z:

1. art. 2 Konstytucji RP;

2. art. 32 ust. 2 Konstytucji RP;

3.art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;

4. art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;

5. art. 78 Konstytucji RP;