Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rozpoznanie przez sąd na posiedzeniu niejawny wniosku o przekazanie sprawy nieletniego prokuraturze oraz zażalenia na postanowienie w przedmiocie przekazania sprawy nieletniego prokuraturze SK 26/23

Skarga konstyucyjna o zbadanie zgodności art. 32k § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, ze zm.) w zakresie, w jakim „nie przewiduje konieczności obligatoryjnego wyznaczenia posiedzenia jawnego w przedmiocie przekazania sprawy nieletniego prokuraturze oraz w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o przekazaniu sprawy nieletniego prokuraturze”, z art. 32 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 2, art. 45 ust. l , art. 72 ust. 3 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,