Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Finansowanie niepublicznych szkół wyższych; dotacje. K 16/13

O zbadanie zgodności:

1) art. 94 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym w części zawierającej słowa "spełniająca warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 1”,

2) art. 95 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1

- z art. 70 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;