Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek zawarcia przez spółdzielnię mieszkaniową z najemcą spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej przekazanym spółdzielni mieszkaniowej nieodpłatnie, umowy nieodpłatnego przeniesienia własności lokalu, po uregulowaniu jedynie zaległości z tytułu czynszu najmu. SK 29/10

O zbadanie zgodności art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim nakłada na spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek zawarcia z najemcą spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej przekazanym spółdzielni mieszkaniowej nieodpłatnie, umowy nieodpłatnego przeniesienia własności lokalu, po uregulowaniu jedynie zaległości z tytułu czynszu najmu z art. 64 Konstytucji RP;