Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Działalność partii politycznych Pp 1/07

O stwierdzenie, iż działalność partii politycznej "Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej" jest niezgodna z:

a. art. 11 ust. 1 Konstytucji RP, określającym, że "Partie polityczne zrzeszają się na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich (...)",

b. art. 11 ust. 2 Konstytucji RP, wskazującym, że "Finansowanie partii politycznych jest jawne.",

c. art. 104 ust. 1 Konstytucji RP, określającym, że "Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.";