Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek od nieruchomości SK 69/03

O stwierdzenie niezgodności art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych w jego brzmieniu sprzed 1 stycznia 2003 roku z art. 2, art. 32 i art. 84 Konstytucji RP;