Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gry hazardowe SK 5/17

Skarga konstytucyjna o stwierdzenie niezgodności:

1) art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych z art. 2 Konstytucji RP, przez naruszenie wyrażonych w nim zasad demokratycznego postępowania ustawodawczego, konstytucjonalizmu, legalizmu i praworządności, art. 7 Konstytucji RP, przez naruszenie wyrażonej w nim zasady legalizmu, art. 10 ust. 1 Konstytucji RP, przez naruszenie wyrażonej w nim zasady podziału władz, art. 20 Konstytucji RP, przez naruszenie wyrażonej w nim zasady dialogu społecznego oraz art. 83 Konstytucji RP przez naruszenia wyrażonej w nim zasady praworządności;

2) art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych z art. 2 Konstytucji, poprzez naruszenie wyrażonych w nim zasad ochrony zaufania do obywatela i państwa  i przyzwoitej (prawidłowej) legislacji, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 22 i 41 ust. 1 Konstytucji RP poprzez naruszenie wyrażonej w nim zasady proporcjonalności w stosunku do ustawowego ograniczenia wolności gospodarczej i wolności osobistej, art. 83 Konstytucji RP w związku z art. 22 Konstytucji RP poprzez naruszenia wyrażonej w nim zasady wolności działalności gospodarczej, art. 22 Konstytucji RP poprzez ograniczenie wolności działalności gospodarczej bez ważnego interesu publicznego.