Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej K 14/16

Wniosek o zbadanie zgodności:
1) art. 60 w związku z art. 59 ust. 3 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z art. 68 ust. 1-4 i art. 16 ust. 2 Konstytucji RP;
2) art. 59 ust. 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z art. 68 ust. 2, art. 16 ust. 2 i art. 163 w związku z art. 2 oraz art. 166 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.