Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Poręczenie Skarbu Państwa za niespłacony kredyt; zasady wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. K 8/09

O zbadanie zgodności:

1) art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych z art. 2 Konstytucji RP, w zakresie w jakim ma zastosowanie do niezgodnego z Konstytucją RP art. 11 ust. 1;

2) art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych z art. 20, art. 32 ust. 1 i art. 76 w związku z art. 75 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim nadaje bankowi prawo do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych bez uzyskania pisemnego oświadczenia kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji;