Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komisja śledcza - przedmiot i zakres działania U 3/07

O zbadanie zgodności art. 2 pkt 1, 5 i 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania nieprawidłowości w działaniach organów Państwa w procesie przekształceń niektórych banków, w brzmieniu nadanym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2007 roku z zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r. z art. 2, art. 7 oraz art. 111 ust. 1 Konstytucji RP;