Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym K 40/15

Sprawa połączona z K 35/15, K 37/15, K 38/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 35/15)