Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uchwały spółki wodnej; stwierdzenie nieważności uchwały SK 49/13

Skarga konstytucyjna:

o zbadanie zgodności art. 179 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia z dnia 18. lipca 2001 roku - Prawo wodne

z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 77 ust. 2 i art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.