Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Fundusz pomocy postpenitencjarnej K 20/04

O stwierdzenie, że art. 45 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 roku w zakresie, w jakim zobowiązuje do dokonywania wpłat do budżetu państwa w wysokości 40 % planowanych wpływów na fundusz pomocy postpenitencjarnej, o którym mowa a art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy - jest niezgodny z art. 41 ust. 4, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 67 ust. 2 Konstytucji RP;