Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo wykonywania zawodów adwokata i radcy prawnego P 21/02

1) czy art. 58 pkt 12 lit. j ustawy z 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze jest zgodny z art. 17 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 oraz art. 87 Konstytucji RP, 2) czy art. 40 pkt 4 ustawy, o której mowa w pkt. 1 jest zgodny z art. 2, art. 17 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 65 ust. 1 i art. 87 Konstytucji RP w zakresie pozwalającym na ustalanie maksymalnej liczby członków izby adwokackiej, w tym liczby aplikantów adwokackich, 3) czy przepis art. 60 pkt 8 b ustawy z 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych jest zgodny z art. 17 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 oraz art. 87 Konstytucji RP;