Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo własności, prawo do dziedziczenia. SK 3/04

Sprawa połączona z SK 4/03 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura SK 4/03)