Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Radcowie prawni - zwolnienie z tajemnicy zawodowej SK 64/03

O stwierdzenie niezgodności przepisu art. 180 § 2 kodeksu postępowania karnego z art. 2, art. 9, art. 17, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 49 i art. 51 ust. 2 Konstytucji RP;