Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przyznawania dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego SK 36/15

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności przepisu art.10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych z art. 32 , art. 71 ust. 1 i art. 72 ust. 1 Konstytucji RP.