Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przejmowanie przedsiębiorstw na własność Państwa SK 20/02

O stwierdzenie niezgodności: I. 1) art. 7 zd. 1 i 2 w związku z art. 3 ust. 5 oraz 2) art. 10 ustawy z 3 stycznia 1946 roku o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 2, art. 78 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP; II. 1) § 2 i § 47 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 stycznia 1947 roku w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa w brzmieniu, jakie miały owe przepisy przed wydaniem orzeczenia nr 30 Ministra Przemysłu i Handlu z 24 maja 1948 roku o przejęciu na własność Państwa w części dotyczącej przedsiębiorstwa: Hontsch i Spółka z o.o. w Poznaniu a także 2) § 2 i § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 kwietnia 1946 roku w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 lipca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 kwietnia 1946 roku w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa wobec sprzeczności owych aktów podustawowych z delegacjami do ich wydania, a także z ww. przepisami Konstytucji RP a także z art. 7 Konstytucji RP;