Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo o ustroju sądów wojskowych Kp 5/15

Wniosek o zbadanie zgodności:
I. - art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych, w części obejmującej dodany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o ustroju sądów wojskowych art. 15c § 3 pkt 3, w zakresie, w jakim Minister Sprawiedliwości, w ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego, może żądać od prezesa wojskowego sądu okręgowego przedstawienia, w określonym terminie, w uzasadnionych przypadkach także akt spraw sądowych,
- art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych dodającego w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o ustroju sądów wojskowych w art. 41 § 1a
z art. 2, art. 173 i art. 178 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1, art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 51 ust. 2 Konstytucji RP;
II. art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych, w części obejmującej dodany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o ustroju sądów wojskowych art. 64c § 2 i § 3, w zakresie, w jakim Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych osobowych, o których mowa w § 2 z art. 2, art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 51 ust. 2 Konstytucji RP.