Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji K 25/16

Sprawa połączona z K 13/16 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą K 13/16)