Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin zawity a błąd formalny przy stosowaniu środków odwoławczych SK 28/07

Sprawa połączona z SK 26/07 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 26/07)