Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Waloryzacja wynagrodzeń P 101/15

Pytanie prawne czy art. 13 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 roku – Ustawa budżetowa na rok 2011, art. 13 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2012 roku – Ustawa budżetowa na rok 2012, art. 13 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 roku – Ustawa budżetowa na rok 2013 są zgodne z art. 2 oraz art.64 ust. l i 2 Konstytucji w takim zakresie w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony własności, praw nabytych i zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez nie prawa, wskutek pozbawienia pracowników prawa do wypłaty waloryzowanego wynagrodzenia za pracę w latach 2011, 2012, 2013, według norm określonych w art. 4 ust. 2, art. 6 ust.2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw w związku z art. 14 a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratur.