Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ulga podatkowa z tytułu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. SK 57/08

O zbadanie zgodności:

- art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego - rozumiany w ten sposób, że dla realizacji zawartej w nim ulgi podatkowej z tytułu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych wymagane jest przedstawienie sprawozdania z przeznaczenia darowizny w postaci sprawozdania finansowego zawierającego dane, co do ich wydatkowania i i wykorzystania - na podstawie, którego sąd orzekł ostatecznie o prawach skarżących, z art. 2 Konstytucji RP;

- art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego - rozumiany w ten sposób, że dla skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych wymagane jest przedstawienie sprawozdania z przeznaczenia darowizny w postaci sprawozdania finansowego zawierającego dane, co do ich wydatkowania i wykorzystania - na podstawie, którego sąd orzekł ostatecznie o prawach skarżących, z art. 84 Konstytucji RP w związku z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1, 2 i 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

- art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego - rozumiany w ten sposób, że dla skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych wymagane jest przedstawienie sprawozdania z przeznaczenia darowizny w postaci sprawozdania finansowego zawierającego dane, co do ich wydatkowania i wykorzystania - na podstawie, którego sąd orzekł ostatecznie o prawach skarżących, z art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP;