Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Stawka maksymalna podatku akcyzowego P 33/06

Czy art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym w zakresie, w jakim ustala maksymalną stawkę podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz wyrobów tytoniowych dla podatników dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą na terytorium RP, jest zgodny z art. 84, art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP;