Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zezwolenie na zorganizowanie zgromadzenia K 21/05

O stwierdzenie niezgodności:

1) art. 65 w związku z art. 65a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym w zakresie, w jakim uzależnia zorganizowanie zgromadzenia od uzyskania zezwolenia na jego przeprowadzenie z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

2) art. 65a ust. 3 pkt 9 ustawy wymienionej w pkt. 1 z art. 2 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;