Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Status zawodowy strażaków K 29/04

O stwierdzenie niezgodności art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;