Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak kontroli sądowej nad wykonywaniem kontroli osobistej skazanego K 5/16

Wniosek o zbadanie zgodności art. 116 § 6 w związku z art. 7 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy w zakresie, w jakim nie przewiduje wydawania decyzji w sprawie kontroli osobistej skazanego z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.