Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości wydania przez sąd odwoławczy orzeczenia reformatoryjnego w postępowaniu rejestrowym oraz związanie sądu rejestrowego wskazaniami sądu II instancji P 11/23

Pytanie prawne czy art. 6947 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550) w  zakresie w jakim uniemożliwia sądowi odwoławczemu wydanie orzeczenia reformatoryjnego oraz w części, w jakiej wiąże sąd rejestrowy wskazaniami sądu drugiej instancji, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP.