Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zawieszenie przez sąd postępowania w związku ze skierowaniem pytania prawnego. U 1/13

O zbadanie zgodności § 106 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych z art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;