Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie z kosztów sądowych SK 42/07

O zbadanie zgodności art. 14 ust. 2, art. 100 ust. 2 oraz art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 1, art. 2, art. 32 oraz art. 78 Konstytucji RP;