Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podjęcie pracy w wyniku przywrócenia do pracy; prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. P 46/11

Czy art. 57 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy jest zgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 i w związku z art. 24 zdanie pierwsze Konstytucji RP;