Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Terminy przedawnienia karalności przestępstw P 39/07

Czy przepisy art. 1 pkt 1 lit. a) oraz art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny są zgodne z art. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;