Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wolność działalności gospodarczej. P 31/13

1) Czy art. 210 ust. 1 pkt 5a w związku z art. 83a ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 roku jest zgodny z art. 22 w związku z art. 20, art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

2) Czy § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 roku w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku jest zgodny z art. 22 w związku z art. 20, art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;