Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo o notariacie SK 27/17

Skarga konstytucyjna w zakresie badania zgodności z Konstytucją art. 110 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie w zakresie, w jakim nie określa on przesłanek do wydania wypisu aktu notarialnego osobie innej niż wskazana w art. 110 § 1 tej ustawy.