Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kwalifikacja prawnopodatkowa sprzedaży wyodrębnionych działek przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej SK 18/24

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 15 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.) „w zakresie, w jakim przepisy te pozwalają kwalifikować sprzedaż nieruchomości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej jako odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT”,
z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 w związku z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.