Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Naruszenie warunków koncesji; nałożenie kary pieniężnej. SK 15/12

O zbadanie zgodności art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne z art. 42 ust. 2 i 3 Konstytucji RP;