Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłata skarbowa SK 41/02

O stwierdzenie, że art. 10 ust. 1 pkt 1c), art. 10 ust. 2 i 3, art. 11 ustawy z 31 stycznia 1989 roku o opłacie skarbowej oraz § 58 rozporządzenia Ministra Finansów z 9 grudnia 1994 roku w sprawie opłaty skarbowej są niezgodne z przepisami art. 64, art. 32 ust. 1 oraz art. 2 w związku z art. 84 i art. 217 Konstytucji RP;