Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych bez uwzględnienia okoliczności podmiotowych i przedmiotowych SK 128/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1) art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym w zakresie w jakim „nakłada na starostę obowiązek cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych bez uwzględnienia okoliczności podmiotowych i przedmiotowych” z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP,
2) art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 w związku z art. 7 Konstytucji RP.