Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu spółki z o.o. w części przeznaczonej i wydatkowanej na ochronę zdrowia SK 31/19

Sprawa połączona z SK 26/19, SK 27/19, SK 28/19, SK 29/19, SK 30/19 i rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 26/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 17 ust. 1c pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (w stanie prawnym obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.):
1) z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;
2) z art. 84 w zawiązku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.