Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dostęp do służby publicznej SK 19/03

O stwierdzenie niezgodności art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej z art. z art. 32 ust. 1 i art. 60 Konstytucji RP;