Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postanowienie referendarza sądowego o nadaniu klauzuli wykonalności - środki zaskarżenia SK 24/16

Sprawa połączona z SK 15/16, SK 16/16, SK 23/16s/sk-2416 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 15/16)