Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność karna nietrzeźwego rowerzysty. P 84/08

Sprawa połączona z P 7/08 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 7/08)