Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne - odszkodowania SK 32/04

O stwierdzenie, że art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną jest niezgodny z art. 21, art. 64, art. 77 oraz art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;